Svenska ForskningsraketerOm författarenInnehållsförteckning del 1Innehållsförteckning del 2Utdrag ur böckernaVarför skrev jag böckerna?Länkar till mina webbplatser med rymdhistoriaGästbok

 

Innehållsförteckning del 2

Förord - låt äventyret börja

Uppsala jonosfärobservatoriums sondraketprogram

K69-kampanjen - Ljudgranater igen

Rymdtekniska gruppens/Rymdbolagets baninmätningssystem

K70/1 - Twilightsonden

K70/2 - Sommarkampanj - nattlysande moln igen

S7 - Norrskenssonden

ER1 - Den nästan bortglömda sondraketen

S10 - Substorm - Rymdbolagets första projekt

S13/S16 - Dubbelkampanjen 

SO1 - test av Safety Operations System på Esrange

S19 - Styrsystemtest för sondraketer

S17 - Mor-dotter

S18 - D-skiktet

S22 - Aurora

S21 - Trigger

S27 - Twilight

Hur luftvärnsroboten Hawk blev sondraketen Orion

S32 - NLC-OBS

S26 - ION

S23 - Substorm-GEOS

S29 - Barium-GEOS

S35 - Oxygen

S33 - PIRAT, det första svenska rymdbaserade teleskopet

S37 - CAMP, Cold Arctic Mesopause Probe

S37 - SOAP, Selective Optics Atmosphere Probe

S36 - AURELD-High

S39 - SOAP-WINE, omflygning av sonder efter 17 månader

S38 - TOR, Triggr Optimized Repetition

S41 - AURELD-VIP, AURoral ELectroDynamics - Viking + Pulsations

MASER - Tyngdlöshet gjord i Sverige

RSM - ANODE

RSG - ATOMIC, Atmospheric Transport Of MInor Constituents

SPINRAC-TEST, SPINning Rocket Attitude Control

MAXUS-TEST

MAXUS-programmet, historia, teknik och uppskjutningar

NLC91- DECIMALS A och B

NLC93 - DECIMALS A och B, igen!

Hygrosond-1

Rexus 1 - den första svenska studentraketen

GYROTEST - Prov med gyrot MISTY - en vitsig produkt

MERMAID - nyttolasten som försvann

NLTE - Non-Local Thermal Equilibrium

Hygrosond-2 - samkörning med Odin-satelliten

MAGIC - Mesospheric Aerosol - Genesis, Inteaction and Composition

PHOCUS - Particles, Hydrogen and Oxygen Chemistry in the Upper Summer mesosophere

Svenska sondraketprojekt - Mer statistik

Rymdbolagets utveckling av avionik för sondraketer och satelliter

Tekniköversikt

Lista över uppskjutningar

Rymdbolagets S-projektserie

Personregister


 

 

 
Svenska ForskningsraketerOm författarenInnehållsförteckning del 1Innehållsförteckning del 2Utdrag ur böckernaVarför skrev jag böckerna?Länkar till mina webbplatser med rymdhistoriaGästbok