Svenska ForskningsraketerOm författarenInnehållsförteckning del 1Innehållsförteckning del 2Utdrag ur böckernaVarför skrev jag böckerna?Länkar till mina webbplatser med rymdhistoriaGästbok

 "Raketer i Vildmarken"
ISBN 978-91-86939-49-6
Förlag: Instant Book
Sidantal: 90
Format: 210 x 297 mm
Band: Häftad
Illustrerad;Ja, färg
Vikt: 320 g
Cirkapris: 300:-

Beställ här, här, eller här

En av Sveriges rymdpionjärer, Sven Grahn, berättar i två böcker om svenska forskningsraketer under femtio år. Svensk forskning med raketer började redan 1961.

Pionjäråren fram till och med 1964 vid de temporära raketbaserna Nausta och Kronogård i Norrbotten behandlas i den första delen ”Raketer i vildmarken”. När raketbasen Esrange togs i bruk 1966 som en del av det europeiska rymdsamarbetet öppnades nya möjligheter för svenska rymdforskare, men forskning med rent nationella raketer upphörde nästan helt.

När Esrange blev svenskt och Rymdbolaget bildades 1972 tog emellertid utvecklingen fart och en guldålder för svenska forskningsraketer inleddes. Den beskrivs i andra delen ”Raketernas guldålder” som behandlar händelser fram till och med 2011.

Texten baseras på originaldokument från Rymdbolaget och SAAB och personliga anteckningar, brev och dagböcker från flera av deltagarna i försöken – dokument som författaren i många fall räddat vid arkivrensningar under det halvsekel som gått sedan de första försöken genomfördes. 

Tanken är att böckerna skall kunna användas som referensdokument för framtida historieskrivning och samtidigt vara en källa till spännande anekdoter och berättelser från uppskjutningarna."Raketernas guldålder"
ISBN 978-91-86939-50-2
Förlag: Instant Book
Sidantal: 320
Format: 210 x 297 mm
Band: Häftad
Illustrerad;Ja, färg
Vikt: 1040 g
Cirkapris: 400:-

Beställ här eller här