50 år sedan Nausta-skottet

Sven Grahn


Den 28 juni 2011 besökte jag skjutplatsen vid Nausta för att vara med på ett TV-reportage som SVT (Thomas von Heijne) gör om svensk rymdverksamhet under femtio år. Det var vid Nausta som den första svenska rymdraketen sändes upp den 14 augusti 1961. RFN-veteranerna, pensionärerna vid Robotförsöksplats Norrland, har gjort en liten utställning i museet och tillverkat skyltar som sitter på plats ute vid Nausta. Med vid besöket vid skjutplatsen var bl.a. Hans-Åke Carlsson och Åke "Nacka" Johansson från veteranerna, jag själv, Anne Ytterskog från SSC (Rymdbolaget) och Thomas von Heijne (SVT) och fotografen "Arne" från SVT,

 


Tavlan på museet vid RFN-basen


Skylt på stadig stålstång vid Tårrajaurevägen.


Fornminnesskylt!


Skylten vid startplattan.


Med Thomas von Heijne.


Texten på skylten som RFN.veteranerna gjort. Texten är jag skyldig till.


Hans-Åke Carlsson och T von Heijne


Vi stockholmare övernattade i Kronogård..


Tillbaka till svensk rymdverksamhet