Astrid-1 som kommunikationssatellit

Bilder från försöket i Enköping den 5 april 1995 


Anna Rathsman håller genomgång med officerare före försöket.


Kommunikationsutrustningen i bilen och antenne på jeepen i bakgrunden.


Klart att börja!


Torbjörn Falk installerar utrustning i skåpbilen.


Den mobila antennutrustningen i Enköping.


Motsvarande utrustning på Rymdbolagets tak i Solna.


Anna Rathsman instruerar.


Hans Ringstrand tar ut norr för att antennrotorn skall peka rätt.


En snabb fika före nästa satellitpassage.


Hans Ringstrand och en officer kommunicerar med Solna via rymden. Ob! den urgamla "lap-topen"


Tillbaka till Astrid-1