Kronogård - 29 år efter den sista raketen

Sven Grahn


Är det inte otroligt?! En stuga på en raketstartplatta! Jag återvänder efter 29 år


Se här! Man kan fortfarande se markeringarna för startrampens kompassriktning på startrampsrälsen!


Utblåsningsmunstycket och monteringsstöd för fenorna på
en Nike-raket som sändes upp 1963 eller 1964! Jag har
troligen själv skruvat fast dessa grejor för snart
tre decennier sedan. Resten av raketen är engefär en meter
ner i marken - ytterligt komprimerad!

Tillbaka till "De första rymdraketerna från Sverige"