Raketer i "sudden warming"-experimentet

Nike-Cajun-uppskjutningar från Esrange inom ramen för K-69-kampanjen.

  • 17 januari - 18:34 GMT - NASA 10.313IM RTG SNC 2A/1 Topphöjd 117 km.
  • 19 januari - 19:05 GMT - NASA 10.314IM RTG SNC 2B/2 Topphöjd 75 km.
  • 23 januari - 23:00 GMT - NASA 10.315IM RTG SNC 2A/3 Topphöjd 116 km.
  • 25 januari - 21:00 GMT - NASA 10.316IM RTG SNC 2A/4 Topphöjd 118 km.

Nike-Cajun-uppskjutningar från Fort Churchill, Kanada.

Nike-Cajun-uppskjutningar från Wallops island, Virginia

Nike-Cajun-uppskjutningar från Point Barrow, Alaska

Skua-uppskjutningar från South Uist, Skottland


Tillbaka till K-69-kampanjen