NLC91 - DECIMALS A och B

Dynamical, Electrical and Chemical Interactions near the Mesopause at Arctic Latitudes during the Summer

Sven GrahnProjektets bakgrund

NLC91-kampanjen var en ambitiöst upplagd raketkampanj för att studera nattlysande moln. Följande uppskjutningar ägde rum under kampanjen (PMSE= Polar Mesospheric Summer Echo):

Datum Salva Antal raketer Skjutvillkor
1 augusti 1991 B 8 PMSE
1 augusti 1991 C 2 PMSE
1 augusti 1991 A 10 NLC

Sonderna DECIMALS A och B sändes upp i salva A den 10 augusti 1991 under goda vetenskapliga villkor. Alla instrument ombord utom radiometerna levereradew värdefulla data. Båda nyttolasterna bärgades samma dag. 

DECIMALS-sonderna sändes upp tillsammans med två TURBO-nyttolaster och Viper-Chaff raketer. NASA:s bidrag var två EFIELD-sonder, två PEP-sonder och två Super-Arcas resp Viper-Sphere-raketer.

Målet med kampanjen var att undersöka den dynamiska, elektrodynamiska, fysikaliska och kemiska egenskaperna hos ett skikt av nattlysande moln med raketer och markbaserade utrustning: optiska-, radar-, lidar- och mikrovågsinstrument. Forskare och organisationer från Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, Österrike, USA och Sovjetunionen.

Nyttolasterna konstruerades och sattes samman av Rymdbolaget som också hade huvudansvaret för genomförandet av projektet. Miljöprovningen av nyttolasten skedde hos  Packforsk i Kista där Rymdbolaget  kunde använda befintlig vibrationsprovningsutrustning och sin egen balanseringsmaskin för nyttolaster. Instrumenten levererades av forskargrupperna. Uppskjutningarna skedde från Esrange med Nike-Orion-raketer.

Rymdbolagets kampanjledare var Kaj Lundahl, Tommy Andersson var systemingenjör, Malte Sjökvist var nyttolastingenjöre, Peter Ericsen avar kvalitetsingnjör och Stig Kemi koordinerade Esranges insats. Den vetenskapliga ledningen för DECIMALS bestod av Georg Witt från MISU som ledare och hans kollegor Ernest Kopp från universitetet i Bern, Eivind Thrane från Forsvarets Forskningsinstitutt och Richard Goldberg från NASA:s Goddard Space Flight Center.

Två nyutvecklingar provades i DECIMALS-A: en modul med en GPS-mottagare för noggrann banbestämning och ett nytt, lätt, fenställ av kolfiber och magneqsium till Orionraketen. Resultaten av dessa nyutvecklingar redovisas nedan.

Tidplanen för den första fasen av projektet (1989-1991) framgår av tabellen nedan.

Händelse Datum
Projektet startade med "projektstudiemöte" 1989-12-01
Projektmöte 1

1990-03-12

Projektmöte 2

1990-06-07

Projektmöte 3

1990-08-30

Projektmöte 4

1990-12-14

Nyttolastintegration inleds

1991-05-18

Provning börjar

1991-04-25

Acceptansprovning klar

1991-06-10

Testnedräkning

1991-07-24

Uppskjutning

1991-08-10

Experimenten på DECIMALS-A

Experiment Instrument Forskningsinstitution

SIDAMS-moduler (Simultaneous Ion Detection In Atmospheric Mass Spectrometry)

Ion Spectrometer Masspektrometer för joner

Universitetet i Bern .

Plasma Probe (PP) Langmuirsond och Faradayrotation Tekniska Universitetet i Graz
Scattered Light Intensity
Profile Sensor (SLIPS)
Fotometer för nattlysande moln Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU)

KORF-MODULEN

PArticle Trap (PAT) Elektrostatisk partikeldetektor Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU)
Krypton Oxygen Resonance
Fluorescnce (KORF)
Kr/O resonansspridning Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU)

Experimenten på DECIMALS-B

Experiment Instrument Forskningsinstitution

"OGIVE"-SEKTIONEN

Positive Ion Probe (PIP) "Precision Charge Collector" 

 Forsvarets Forskningsinstitutt

Plasma Probe (PP) Langmuirsond och Faradayrotation Tekniska Universitetet i Graz
Scattered Light Intensity
Profile Sensor (SLIPS)
Fotometer för nattlysande moln Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU)
mini-SLIPS Fotometer för nattlysande moln Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU)
"Warm" IR radiometer (WIRR)   Utah State University
Field Mill   Novosibirsk State University
Scattered Light Photometer   CAO, Central Aerological Observatory, Russia.

KORF-MODULEN

PArticle Trap (PAT) Elektrostatisk partikeldetektor Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU)
Krypton Oxygen Resonance
Fluorescnce (KORF)
Kr/O resonansspridning Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (MISU)

Data för några av DECIMALS-sondernas delsystem och viktiga apparater

Data för några av DECIMALS-sondernas delsystem

Batteripaket

Batteri 1: +28 V (24 celler).
Batteri 2: +28 V (24 celler).
Batteri 3: +28 V (24 celler).
Dessa batterier var placerade i gyromodulen.

Telemetri

2251,5 MHz.  2 Watt, sändare Aydin Vector för telemetridata via PCM 512 kbit/s.
Telemetrienkoder byggd av Rymdbolaget.

GPS data (DECIMALS A) och analoga data från KORF-modulen sändes på 230,33 MHz.

Baninmätning

Radartransponder, Vega: 5612 MHz upp, 5662 MHz ned.
GPS-mottagare med wraparoundantenn i särskild modul på DECIMALS-A.
 
Radiofyr: Micro Electronics Inc.: 240.8 MHz.Unirad-antenn i fallskärmen.

Attitydbestämning

Gyro: MIDAS(Space Vectors analoga gyroplattform) 

Tiddon 2 st ACR 5526-01 elektroiska tiddon med 8 händelser var.
Bärgningssystem Baserat på NASA Wallops Flight Centers 14-tumssystem men modifierat av
Rymdbolaget så att tändsystemet också bärgades.

Telemetrisändaren på DECIMALS A fick bytas under startförberedelserna eftersom den visade för lågt modulationsindex. Den byttes mot reservsändaren som dock visade frekvensdrift efter 6 minuter under skottet. Gyroplattformen i DECIMALS A byttes ut mot reserven p.g.a.svårigheter att kalibrera den.

Nyttolastmoduler och vikter för DECIMALS-ekipagen

För den mycket tunga DECIMALS-A (40 kg tyngre än DECIMALS-B) utvecklades ett helt nytt fenställ till Orionraketen. Man använde kolfiberarberad plast till fenorna och magnesium i stället för aluminium i den s.k. "tail can", det rör på vilket fenorna monterades. Fenorna besprutades med det värmeskyddande materialet Firex. Man lyckades minska hela fenställets massa med 50% för att kunna höja topphöjden med 15%. Hur det lyckades skall vi snart se.

GPS-modulen innebar ett första försök att mäta in flygbanan med GPS. En särskild modul i nyttolasten utustades med två wrap-around-antenner för mottagfning av 8 GPS-satelliter, mottagare och högstabil rubidiumoscillator. Systemet provades vid radioobsevatoriet vid Onsala utanför Göteborg. I realtid skulle systemet kunnna bestämma positionen på 1-2 m när och efter efterbehandling kanske på 2-5 cm när. Systemet hade svårt att fungera pga bristfäligt antenndiagram,brist på GPS-satelliter och att startrampen skymde antennerna på raketen.

Farkostdel

DECIMALS A
Massa

DECIMALS A
Längd

DECIMALS B
Massa

DECIMALS B
Längd

Noskon - - 11,0 -
OGIVE - struktur - - 15,0 -
OGIVE - experiment - - 18,5 -
Mellanring - - 1,0 -
Experimentmodul SIDAMS 4 20,5 - - -
Experimentmodul SIDAMS 3 19,5 - - -
Experimentmodul SIDAMS 2 6,0 - - -
Experimentmodul SIDAMS 1 22,0 - - -
GPS-modul 20.0 - - -
Servicemodul 16.7 - 16.7 -
Gyromodul 22,4 - 22,4 -
Experimentmodul KORF 18,0 - 18,0 -
Tändarmodul + - + -
Bärgningssystem 37,0 - 37,0 -
Motoradapter + diverse 8,0 - 8,0 -
Nyttolastvikt (brutto) 190,1

3418,0

149,6

2970,0

Orionmotor 387,2

2659,0

387,2

2659,0

Orionfenor ?

-

34,0

-

Nikemotor 547,3

3640,0

547,3

3640,0

Nikefenor 35,6

-

35,6

-

Nike-till-Orion-adapter 12,4

-

12,4

-

Raketens vid starten 1132+? 9717,0 1166,1

9269,0

Förberedelser på Esrange


DECIMALS-A. Malte Sjökvist vid sonden.


DECIMALS-B


DECIMALS-A på MRL-rampen


Tomas Hedqvist (t.v.) och Börje Sjöholm mäter in fenorna på en Orionraket.

DECIMALS-A

Planerade händelser under raketfärden

DECIMALS-A

Tid (s) Höjd (km)
(nom)
Höjd (km)
(verklig)

Händelse

0 0
 • Nike-raketen tände.
 • Tiddonen i nyttolasten startade.
 • Sista kabelförbindelsen mellan nyttolasten
  och markkontrollen bröts.
3,35 1,0 1,0 Nike-raketen utbränd och föll mot marken.
9,0 3,7 3,7 Orion-motorn tände
41,0 37 15 Orion-motorn slocknade
54 50 26 SIDAMS högspänning på
65 62 37 Noskonen kastades av, PP utfälld, KORF-luckor av.
66 63 38 SIDAMS locket kastades, KORF-locken öppnas
67 64 39 Motorseparation. SLIPS-lockor kastades av
167 114 89 KORF-lock kastas av
170 114 89 Topphöjd
265 65 51 Gyrot slogs från
273 60 44 SIDAMS-ventiler stängdes, högspänning från.
284 45 35 Nyttolasten slogs från
318 6 16 Fallskärmen fälldes ut.  Baroswitch
  0 0 Nedslag


DECIMALS-B

Tid (s) Höjd (km)
(nom)
Höjd (km)
(verklig)

Händelse

0 0
 • Nike-raketen tände.
 • Tiddonen i nyttolasten startade.
 • Sista kabelförbindelsen mellan nyttolasten
  och markkontrollen bröts.
3,35 1,0 1,0 Nike-raketen utbränd och föll mot marken.
9,0 3,7 3,7 Orion-motorn tände
41,0 37 35 Orion-motorn slocknade
54 50 26 SIDAMS högspänning på
60 58 57 Noskonen kastades av, KORF-luckor av.
61 59 58 KORF-locken öppnas
63 62 60 Motorseparation
67 65 64 OGIVE-luckor kastades av
71 69 68 Field Mill
170 117 117 KORF-lock kastas av
173 117 117 Topphöjd
275 65 67 Gyrot slogs från
284 55 64 Field Mill stängdes av.
295 40 53 Nyttolasten slogs från
320 6 23 Fallskärmen fälldes ut. Baroswitch
0 0 Nedslag

Data för DECIMALS-skotten

Data

DECIMALS A

DECIMALS B

Raket Nike Orion Nike Orion
Startdatum 10 augusti 1991 10 augusti 1991
Starttid 01.15.15 UT 03.37.00 UT
Startramp MRL Centaure 2
Rakettyp Nike-Orion Nike-Orion
Nyttolastmassa 190,1 kg 149,6 kg
Nyttolastlängd 3418,5 mm 2969,5 mm
Verklig topphöjd 89 km 117 km
Predikterad topphöjd 114 km 117 km
Verklig bäring till nedslaget (nom) 358° (346°) 353° (346°)
Verkligt avstånd till nedslaget (nom) 56,7 km (65 km) 76,2 km (65 km)
Bärgning Ja, samma dag Ja, samma dag
Spinnvarvtal under mätfasen 4,5 rps ?

DECIMALS-A nådde bara 89 km i st f avsedda 114 km. De nattlysande molnen passerades och med lite tur nåddes även metalljonslagret mellan 90 och 95 km. DECIMALS-A vägde 592 kg efter brinnslut mot 587 kg för DECIMALS-B. Denna måttliga masskillnad motiverar inte skillnaden i topphöjd på 28 km. I (1) finns ingen förklaring till diskrepansen. GPS-mottagaren i GPS-modulen tappade låsning på GPS-satelliter vid T-8 sekiunder under nedräkningen för DECIMALS-A och lyckades inte fånga upp några satelliter under flygningen. En besvikelse, men man måste prova nya idéer!

Luckorna på KORF B och OGIVE (DECIMALS-B) ramlade av direkt efter starten. En lucka från WIRR-Witt hittades nära startrampen. I (1) anges den troliga orsaken att var att den wire som höll luckorna (1,25 mm diameter) brast där den kom ut ur nyttolasten. Fotometrarna bakom luckorna mättades med ljus, men hämtade sig senare under färden och lämnade användbara data. Plasmasonden (PP) förstördes på grund av missödet med luckorna.

Het gas strömmade också in i DECIMALS-B-nyttolasten via KORF under återinträdet och förstörde kablaget till radiofyren, Trots att radiofyren inte fungerade på någon av nyttolasterna återfanns och bärgades båda nyttolasterna samma dag.

Källor

 1. NLC91/DECIMALS FINAL REPORT, Rymdbolagets dokument RSO1-7, den 25 oktober 1991, Kaj Lundahl


Tillbaka till svenska rymdprojekt