Bildsamling för "det svenska Starfighterexperimentet"


Två nyckelpersoner i "det svenska Starfighterexperimentet:
Fr.v.: Professor Hasse Fredriksson (KTH), Rolf Jönsson (projektledare Rymdbolaget)
Anordningen längst till vänster på bordet är en metallsmältningsugn som användes på sondraketer. Bilden togs i Rymdbolagets första lokaler i Stockholmstrakten på Tritonvägen 27 i Solna.


Hamid Shahani, professor Fredrikssons forskarstudent som fick sin doktorsexamen delvis baserad på data från Starfighterexperimentet. Bilden tagen i Rymdbolagets lokaler på Tritonvägen 27 i Solna.


En tidig version av försöksanordningen för Starfighterexperimentet uppställd i Rymdbolagets lokaler i Solna. Blyackumulatorerna byttes ut mot nickel-kadmiumbatterier vid Dryden Flight Reserach Center.


Inuti experimentcellen satt denna provhållare. "Lampa" användes för att belysa provet under fotograferingen. I det vänstra reservprovet ser man urfräsningen för halogenlampans glödtråd.


Fr.v.: Sven Wallin (Rymdbolaget), Rolf Jönsson (Rymdbolaget) och Hamid Shahani arbetar med experimentutrustningen i en verkstad vid NASA:s Dryden Flight Research Facility.


Fr.v.: Merle Economu (NASA) och Sven Wallin arbetar på experimentet vid Dryden Flight Research Facility.


Sven Wallin (Rymdbolaget) visar experimentcellen som han bevarat i sin bokhylla alla dessa år. Bilden togs i november 2009 . Ursäkta det klantigt tagna fotot, Sven!

Tillbaka till "det svenska Starfighterexperimentet"