Svenska satelliter

Sven Grahn


En tabell med tekniska dat och andra fakta om de svenska forskningssatelliter som Rymdbolaget legat bakom under tiden 1986-2003 finns här.

Svenska och svenskbyggda forskningssatelliter

Namn Startdatum Klockslag
UT
Internationell
beteckning
Katalog-
nummer
Startplats Bärraket
typ
startnummer
startramp
 i
(o)
 Tn
(min)
Hp
(km)
Ha
(km)
Massa
i bana
(kg)
I drift till Huvud
leverantör
Beställare
Viking 1986-02-22 0144:35 1986-19B 16614 Kourou Ariane-1, V16, ELA1 98.8
261.7
790
13554
286
1987-05-12 Saab Space2 Rymdstyrelsen
Freja 1992-10-06 0620:00 1992-64A 22161 Jiuquan CZ-2C, s/n13, LC128  63.0
108,5
578
1735
214
1996-10-16 Rymdbolaget Rymdstyrelsen
Astrid-1 1995-01-24 0354:22 1995-02B 23464 Plesetsk Kosmos-3M, LC132  82.9
105.0
965
1023
26
1995-09-27 Rymdbolaget Rymdstyrelsen
Astrid-2 1998-12-10 1157:07  1998-72B 25568 Plesetsk Kosmos-3M, LC132  82.9
105.0
977
1012
30
1999-07-24 Rymdbolaget Rymdstyrelsen
Munin 2000-11-21 1824:00 2000-75C 26621 Vandenberg Delta7925(282), SLC2W  95.4
110.5
702
1798
6
2001-02-12 IRF IRF
Odin 2001-02-20 0848:27 2001-07A 26702 Svobodny Start-1  97.8
96.6
591
599
242
- Rymdbolaget Rymdstyrelsen
SMART-1 2003-09-27 2314:39 2003-43C 27949 Kourou Ariane-5G, V162
I bana runt månen5
3671
2006-09-03 Rymdbolaget ESA
Prisma     2010-06-15 1442:16 2010-28B 36599 Yasny Dnepr, silo "A" 98.3
100.0
728
786
1946
2016-03-107 Rymdbolaget Rymdstyrelsen

Svenskägda telesatelliter

Namn Startdatum Klockslag
UT

 

Internationell
beteckning
 

 

Katalog-
nummer
Startplats Bärraket, 
typ,
startnummer, 
startramp
Ban-
position
under
drift
(o)
Massa
(kg)

 

I drift till Satellittyp Huvud
leverantör
Beställare
Tele-X 1989-04-02 0228:00 1989-27A 19919 Kourou  Ariane-2, V30,ELA 1
1050
16 jan 1998 TV-SAT/TDF-1 Aerospatiale2 Rymdstyrelsen4
Sirius W 1989-08-27 2302:00 1989-67A 20193 C Canaveral  Delta 4920 (187), LC17B 13V
660
21 maj 2003 HS376 Hughes3 Nordic Satellite
Sirius 2 1997-11-12  2148:00  1997-71A 25049 Kourou  Ariane-44L, V102, ELA2
1815
15 jan 2009 Spacebus 3000B Aerospatiale3 Nordic Satellite
Sirius 3 1998-10-05 2251:00  1998-56B 25492 Kourou Ariane-44L, V111, ELA2
806
- HS376HP Hughes3 Nordic satellite
Sirius 4 2007-11-17 2239:47 2007-57A 32299 Baikonur Proton-M, LC200/39 2255 - A2100AX Lockheed SES Sirius

1Startvikt
2Rymdbolaget ledde projektet och skötte upphandling och drift åt Rymdstyrelsen
3Rymdbolaget skötte upphandling och drift åt Nordic Satellite AB. Under 2008 bytte satelliten namn till Astra-5A och flyttades till 31,5 Ö. 
4Överläts till Nordic Satellite AB (Senare omdöpt till SES-Sirius AB). Satelliten stängdes av med kommando när drivmedlet tagit slut. 
5Slog planenligt ned på månen kl. 0542:22 UT den 3 september 2006.

6Totalmassa: MANGO + TANGO.
7Sista kontakt med MANGO kl 1559 UT. TANGO togs ur drift 5 april 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i = inklination, d.v.s. banans lutning mot ekvatorsplanet
Tn= Nodal period, omloppstid från ekvatorspassage till ekvatorspassage
Hp= Perigeum, lägsta höjd i banan, räknat över en sfärisk jord med radien 6378,15 km
Ha= Apogeum, högsta höjd i banan, räknat över en sfärisk jord med radien 6378,15 km


Tillbaka till Svensk rymdhistoria