Bilder och andra data från Astrid-2

Olle Norberg (på den tiden) vid Institutet för Rymdfysik i Kiruna skriver om bilden: "Bilden visar data från en av UV-fotometrarna på Astrid-2 och togs emot under ett av de första tillfällen då fotometerna användes. Botten på bilden togs emot först och överdelen sist. Kom ihåg att fotometern är fast monterad och bilden byggs upp genom att satelliten snurrar och rör sig framåt. Ungefär kl 1246 UT går satelliten in i jordskugga och man ser då att bakgrundsignalen minskar norr om 80 graders latitud. "

Markspåret då bilden ovan togs

Eftersom satelliten snurrar så ser stjärnorna ut som små  cirkelsegment. 


 

Eftersom satelliten snurrar så ser stjärnorna ut som små  cirkelsegment.

Tillbaka till artikeln om Astrid-2