SIS Journal - en ambitiös men kortlivad skrift

Sven Grahn

 

En ambitiös pärla!

För några år sedan fick jag ta hand om avlidne SIS-styrelsemedlemmens Carl Reuterswärd (1914-1989) arkiv för att bedöma om det kunde användas för att komplettera SIS' arkiv på Tekniska Museet i Stockholm. I Reuterswärds samling fanns vissa unika skrifter, men i övrigt fanns där många dubletter. En av dessa, "Journal för Svenska Interplanetariska Sällskapet" från februari 1955, behöll jag för egen del eftersom jag aldrig hört talas om skriften, trots att jag blev medlem fyra år senare. Den är en mycket ambitiös skrift om man tar hänsyn till sällskapets ringa storlek (67 medlemmar 1954). Sättnings- och tryckkostnaden måste ha varit avsevärd! Den kom ut med tre nummer under tiden februari 1954 - december 1955. Jag har gjort en pdf-version av detta nummer av SIS Journal. Läsvärd!

Senare gav SIS ut skriften Astronautik och under sällskapets sista år även den ambitiösa Astronautisk Revy.

Det förbluffande med det dublettexemplar av SIS ournal som jag stötte på var dock framsidans uttalande av Wernher von Braun om rymdfartens framtid som jag återger nedan. 

Dr Wernher von Braun

har i anslutning till femte Internationella Astronautiska Kongressen gjort följande uttalande:

"Möjligheterna för rymdfart är numera inte endast ett akademiskt debattämne. Höghöjdsraketer har upprepade gånger stigit upp till atmosfärens yttersta gränser och därmed visat att raketer kan verka i och styras genom den lufttomma rymden. I flera fall har djur medförts på dylika uppstigningar och de befinner sig i dag vid lika god vigör, som de gjorde före färden. Från teknisk synpunkt är bemannade rymdfarkoster - med destination månen och de närmaste planeterna - endast de logiska följderna av den nuvarande raketteknikens utveckling. Jag medger gärna att det måste bli fråga om väldiga konstruktionsproblem, ty framtidens rymdskepp kommer inte att likna våra dagars höghöjdsraketer mer än vad moderna passagerarflygplan liknar 1910 års duk- och ståltrådsapparater. Men det finns förutsättningar att göra rymdfarten lika framgångsrik som flygningen blivit, nämligen genom entusiasmen hos dess förespråkare, insatser av ekonomisk natur och ett omsorgsfullt utarbetat långtidsprogram.

Forskningen kommer givetvis att spela en mycket framträdande roll i den förestående erövringen av världsrymden. Den måste ge besked på en mängd ännu obesvarade frågor, inte bara inom det tekniska området, utan även inom närliggande vetenskaper såsom medicin, astronomi, atomfysik med flera områden med anknytning till rymdfart.

I början aven revolutionerande ny teknisk utveckling - som t.ex. motorflygets för 50 år sedan eller astronautiken av i dag - måste man alltid kämpa för erkännande och respekt. Det är därför knappast förvånande att astronautikens förespråkare utsätts för kritik från representanter för äldre och längre komna vetenskaper. Detta förhållande bör vi emellertid inte fästa för stort avsende vid, ty den yngre generationen är på vår sida och omfattar våra ideer.

Den tid har kommit då man inte kan ifrågasätta motorflygets berättigade existens och den tid kommer snart när ingen längre tvivlar på möjligheterna av interplanetariska kommunikationen."

Så von Braun var redan 1955 en auktoritet bland rymdfartsentusiaster!

Tillbaka till artikeln om SIS

Tillbaka till Svensk Rymdhistoria