SO1 - test av Safety Operations System på Esrange

Sven Grahn


Jag måste medge att jag inte lyckats hitta några skriftliga dokument om SO1-skottet i det utgallrade arkivet vid Rymdbolaget i Solna, men jag vet vad meningen med uppsändningen var - ty jag var på plats i korridorerna i Solna när de två sonderna byggdes. Endast en av testsonderna sändes upp, den andra behövde aldrig användas. Nyttolasterna innehöll följande: Tanken var att denna nyttolast skulle användas för att öva operatörerna i Esranges "Safety Operations Center" som hade inrättats för att i realtid kunna följa en styrd rakets "Instantaneous Impact Point" (IIP, eller "aj-aj-pi" som man säger på svengelska) och kunna sända en signal till raketen att förstöras om den hotade att falla ned utanför skjutfältet i bebodda trakter.

Denna förmåga var viktig inför uppsändningen av de styrda raketerna av typen Aries inom ramen för det s.k. Project Porcupine som leddes av professor Gerhard Haerendel vid Max-Planck institutet i Garching utanför München. Porcupineraketerna var avsedda att nå 450 km höjd och göra plasmamätningar medan de släppte ut explosiva "canistrar"!

Den första Ariesraketen sändes upp den 30 mars 1976, men exploderade strax före brinnslut. Återstående tre raketer sändes upp med gott resultat 1977 och 1979. Uppsändningen av SO1 den 21 november 1975 var således väl tajmad inför första Ariesskottet fyra månader senare.

Även om det saknas dokument om SO1-sonden så har den andra SO-sonden stått och skräpat i Rymdbolagets lokaler i Solna i 30 år. Jag lyckades i mars 2005 ta en bild av det som finns kvar efter den senaste städkampanjen. Den tunga massiva alumniumspetsen som var ballast står inne i verkstadens materialförråd, men jag hittade röret med antennerna på i en låda märkt "museala ting" och ta bilden till höger. Om jag inte minns fel hade den första SO-sonden en annan typ av P-bandsantenner - vi tog vad som fanns i skräplådorna!

Detta måste vara den första sonden, den som verligen skickades upp.
Bilden tagen i Rymdbolagets lokaler på Tritovägen 27 i Solna.
Bengt Holmqvist, Rymdbolaget, i bakgrunden.


Tillbaka till Sondraketprojekt under Rymdbolagets ledning