Sondraketer under projektledning av Rymdtekniska Gruppen eller Rymdbolaget
Här finns stapeldiagram som beskriver historien!

"Kronogårdseran"


Projekt År Mån Dag UT Raket Topphöjd
(km)
Nyttolast-
vikt (kg)
Ändamål Nyttolast-
leverantör
TM
frekvens
(MHz)
Pejl-
sändare
(MHz)
Upplänk
(MHz)
Arcas 1961 8 14 21:10:00 Arcas
70
4.3
Konstgjort NLC Bofors
-
-
-
K62-1 1962 8 7 00:47:00 Nike Cajun
105
41
Insamling av NLC AFCRL
225
 243
-
K62-2 1962 8 7 22:02:00 Arcas
70
4.3
Konstgjort NLC Bofors
-
-
-
K62-3 1962 8 11 01:48:00 Nike Cajun
105
41
Insamling av NLC AFCRL
225
 243
-
K62-4 1962 8 19 00:59:00 Nike Cajun
109
41
Insamling av NLC AFCRL
225
 243
-
K62-5 1962 8 31 00:58:00 Nike Cajun
105
41
Insamling av NLC AFCRL
225
 243
-
K63-1 1963 7 27 00:10:00 Nike Cajun
125
 36.9
Ljudgranater NASA GSFC
73.6
-
36.8
K63-2 1963 7 29 23:28:00 Nike Cajun
128
 36.9
Ljudgranater NASA GSFC
73.6
-
36.8
K63-3 1963 8 1 23:27:00 Nike Cajun
125
 36.9
Ljudgranater NASA GSFC
73.6
-
36.8
K63-4 1963 8 7 22:29:00 Nike Cajun
130
 36.9
Ljudgranater NASA GSFC
73.6
-
36.8
K64-S1 1964 8 7 00:16:00 Nike Apache
124.4
 41
Insamling av NLC AFCRL
225
 243
-
K64-G1 1964 8 7 01:11:00 Nike Cajun
129.6
 37.1
Ljudgranater NASA GSFC
73.6
-
36.8
K64-S2 1964 8 12 00:43:00 Nike Apache
121.9
 41
Insamling av NLC AFCRL
225
 243
-
K64-G2 1964 8 12 01:11:00 Nike Cajun
130
 37.1
Ljudgranater NASA GSFC
73.6
-
36.8
K64-S3 1964 8 16 00:53:00 Nike Apache
119.8
 41
Insamling av NLC AFCRL
225
 243
-
K64-G3 1964 8 16 01:13:00 Nike Cajun
135.9
 37.1
Ljudgranater NASA GSFC
73.6
-
36.8
K64-S4 1964 8 17 00:29:00 Nike Apache
124.3
 41
Insamling av NLC AFCRL
225
 243
-
K64-G4 1964 8 17 00:49:00 Nike Cajun
132.4
 37.1
Ljudgranater NASA GSFC
73.6
-
36.8

"Esrangeeran"

Projekt År Mån Dag UT Raket Topphöjd
(km)
Nyttolast-
vikt (kg)
Ändamål Leverantör
TM
frekvens
(MHz)
Pejl-
sändare
(MHz)
Upplänk
(MHz)
SA1/1 - K68 1968 10 24 20:50:00 Boosted Arcas II
107
7.7
D-skiktstudier UJO
256.2
-
33.85
SA1/2 - A69 1969 1 17 00:02:28 Boosted Arcas II
7
7.7
D-skiktstudier UJO
256.2
-
33.85
SA1/3 - A69 1969 1 18 19:23:00 Boosted Arcas II
98
7.7
D-skiktstudier UJO
256.2
-
33.85
SNA 2A/1 1969 1 17 18:34:00 Nike Apache
115.5
 32.7
Ljudgranater UCL 
73.6
-
36.8
SNC 2B/2 1969 1 19 19:05:00 Nike Cajun
75
50.8
Ljudgranater UCL 
73.6
-
36.8
SNA 2A/3 1969 1 23 23:00:00 Nike Apache
114
32.7
Ljudgranater UCL 
73.6
-
36.8
SNA 2A/4 1969 1 25 21:00:00 Nike Apache
118
 32.7
Ljudgranater UCL 
73.6
-
36.8
SSK 3/1 1970 3 19 02:30:50 Skua
106
6.7
UV, elektrontäthet  RTG
400.55
-
33.85
SSK 3/2 1970 3 19 03:23:30 Skua
106
6.7
UV, elektrontäthet RTG
400.55
-
33.85
SSK 3/3 1970 3 19 03:56:40 Skua
98
6.7
UV, elektrontäthet RTG
400.55
-
33.85
SSK 3/4 1970 3 19 04:28:50 Skua
104
6.7
UV, elektrontäthet RTG
400.55
-
33.85
SSK 3/5 1970 3 19 05:18:00 Skua
102
6.7
UV, elektrontäthet RTG
400.55
-
33.85
SNA 5/1 1970 8 8 00:12:00 Nike Apache
99
76
Insamling av NLC AFCRL 
256.2
240.2
 
SNA 6/1 1970 8 8 00:48:10 Nike Apache
125
61
Insamling av NLC Dudley Obs
227.7
   
SNA 5/2 1970 8 8 01:32:00 Nike Apache
95
76
Insamling av NLC AFCRL 
256.2
240.2
 
SNA 6/2 1970 8 8 02:54:00 Nike Apache
137
61
Insamling av NLC Dudley Obs
227.7
   
SP4 1970 8 9 23:40:10 Petrel
147
 15
D/E-skiktsstudier UJO
256.2
-
33.85
S7-1 1972 2 7 23:33:34 Nike Tomahawk
180
128.7
Norrskensforskning Saab
230.33, 256.2
   
S7-2 1973 2 9 00:54:02 Nike Tomahawk
184.3
132.5
Norrskensforskning Saab
230.33, 256.2
   
ER 1 1973 8 4 08:10:00 Skylark
7
195
Jordresurser  BAC
449.4 
   
S10-1 Substorm 1974 2 20 18:07:00 Nike Tomahawk
235.3
96
Norrskensforskning Saab
400.55
-
33.85
S10-2 Substorm 1974 2 20 19:07:00 Nike Tomahawk
235
96
Norrskensforskning Saab
400.55
-
33.85
S16-2 1975 3 5 16:36:18 Nike Apache
2
72.3
Atmosfärfysik Saab
230.33
   
S13 1975 3 7 00:22:55 Centaure IIC
109.2
102
Atmosfärfysik Saab
230.33
240
 
S16-1 1975 3 13 17:02:00 Nike Apache
104.6
72.1
Atmosfärfysik Saab
256.2
   
SO1 1975 11 21 16:37:36 Nike Apache
130.5
63
Tekniskt prov SSC      
S19A 1976 1 10 14:16:00 Black Brant 5C
285
174
Styrsystemprov Saab
217.55, 219.45
-
 412
S17-1 Mor/dotter 1976 1 22 18:58:36 Nike Tomahawk
208
99
Norrskensforskning Saab
230.33, 400.55
   
S18-2 1976 2 21 19:42:32 Nike Apache
104.6
76
D-skiktsstudier SSC
256.2
   
S21-1 Trigger-Test 1976 3 2 23:49:30 Nike Apache
160
47
Norrskensforskning SSC      
S17-2 Mor/dotter 1976 3 6 21:0:16 Nike Tomahawk
210
99
Norrskensforskning Saab
230.33, 400.55
   
S18-1 1977 1 15 00:50:02 Nike Apache
104.2
76
D-skiktsstudier. SSC
256.2
   
S22 AURORA 1977 2 8 17:58:20 Skylark 3
212.4
236
Norrskensforskning Saab

 252.0, 230.33

   
S21-2 Trigger 1977 2 11 20:49:07 Nike Tomahawk
199.5
97.8
Norrskensforskning. Saab
230.33, 400.55
 
 449.95
S21-3 Trigger 1977 2 15 18:48:10 Nike Apache
165.5
47
Norrskensforskning SSC      
S19B 1977 10 21 08:49:00 Nike BB 5C
374.3
233.7
Styrsystemprov Saab      
S27 Twilight 1978 4 13 19:22:56 Nike Orion
153.1
119.4
Atmosfärfysik SSC      
S32 NLC-OBS 1978 7 30 23:13:00 Nike Orion
131
137.9
NLC SSC     

 449.95

S26-1 ION 1978 7 30 23:33:13 Skylark 1
114
183.4
NLC Saab 

 230.33, 400.55

 

 449.95

S26-2 ION 1978 8 13 23:38:17 Skylark 1
126.5
183.4
NLC Saab

 230.33, 400.55

 

 449.95

S23L-1 Substorm-GEOS 1979 1 27 17:12:32 Black Brant 5C
267.5
218.8
Norrskensforskning Saab
230.33, 400.55
- 
-
S23H  Substorm-GEOS 1979 1 27 21:01:59 Nike BB 5C
413.1
189.1
Norrskensforskning Saab
230.33, 400.55
- 
-
S23L-2 Substorm-GEOS 1979 1 27 21:52:20 Black Brant 5C
270.1
218.3
Norrskensforskning Saab
230.33, 400.55
- 
-
T3 1979 8 14 18:10:00 Nike
11
kg          
S27B Twilight B 1979 8 21 01:14:16 Nike Orion
149
119
Atmosfärfysik SSC      
S29 BARIUM-GEOS 1979 9 24 20:20:10 Nike BB 5C
396.1
201
Norrskensforskning  

 230.33, 400.55

 
S35 Oxygen 1981 2 7 20:30:40 Nike Orion
144.5
112
Atmosfärfysik SSC

 256.2

   
S33 PIRAT 1981 9 30 23:20:00 Nike BB 5C
269.5
333.5
Astronomi/Mikro-g Saab
230.33, 256.2
 
449.95
S37 CAMP-N 1982 8 3 23:02:00 Nike Orion
119.4
128.4
Atmosfärfysik  Saab 
230.33, 256.2 
   
S37 CAMP-P 1982 8 3 23:32:00 Nike Orion
118.6
128.1
Atmosfärfysik  Saab 
230.33, 256.2 
   
S37 SOAP/1 1982 8 3 23:48:30 Nike Orion
134.6
127.3
Atmosfärfysik  Saab
230.33
   
S37 SOAP/2 1982 8 12 00:30:15 Nike Orion
135.3
127.1
Atmosfärfysik  Saab 
230.33
   
S36 AURELD-HIGH 1983 1 19 23:12:38 Terrier BB5C
495.0
137.7
Norrskensforskning Saab 

 230.33

 

 449.95

S39 SOAP/WINE 1 1984 1 31 19:15:00 Nike Orion

149.3

122.7

Atmosfärfysik  Saab 

 230.33

   
S39 SOAP/WINE 2 1984 2 10 03:00:00 Nike Orion

148.3

121.6

Atmosfärfysik  Saab 

 230.33

   
S38 TOR 1984 10 24 16:58:20 Black Brant 5C

188.4

339.0

Norrskensforskning Saab 

 230.33, 2251.5

   
S41 AURELD VIP-Hi 1986 11 4 20:44:01 Taurus Orion
205.7
117.3
Norrskensforskning Saab
256.2
240.5
 
S41 AURELD VIP-Low 1986 12 12 20:21:36 Taurus Orion
184.8
146.7
Norrskensforskning Saab
230.33
244.5
 
MASER 1 1987 3 19 10:00:00 Terrier BB5B
295.3
391.1
Mikro-g-forskning SSC      
MASER 2 1988 2 29 08:34:30 Terrier BB5B
317.8
357.5
Mikro-g-forskning SSC

230.33, 2251.5, 2292.5 

   
MASER 3 1989 4 10 08:21:00 Terrier BB5B
297.2
383.1
Mikro-g-forskning SSC

230.33, 2251.5, 2292.5

 244.5 449.95
ANODE 1990 2 20 09:41:00 Nike Orion

136

136.2

Atmosfärfysik SSC

256.2

 244.05  
ATOMIC 1 1990 2 25 23:21:00 Nike Orion

133.1

136.4
Atmosfärfysik Saab
230.33
   
ATOMIC 2 1990 2 28 00:52:00 Nike Orion

139.2

133.6
Atmosfärfysik Saab
230.33
   
MASER 4 1990 3 29 08:07:00 Terrier BB5B
317.4
362.5
Mikro-g-forskning SSC
2251.5
244.05
448.0 
SPINRAC-TEST 1990 5 29 05:09:00 Nike-Orion
107
136.8
Teknikprov Saab 
230.33 
244.05
 
MAXUS-TEST 1990 11 25 05:27:00 Skylark 12
534
180
Teknikprov Saab 
2251.5
244.05
448.0, 449.95
MAXUS 1 1991 5 8 03:54:00 Castor 4B
157.2
680
Mikro-g-forskning SSC/EADS      
DECIMALS A NLC-91 1991 8 9 23:15:15 Nike Orion
89.4
190.1
Atmosfärfysik SSC
2251.5, 230.33

 240.8

 
DECIMALS B NLC-91 1991 8 10 01:37:00 Nike Orion
117.6
149.6
Atmosfärfysik SSC
2251.5

 240.8

 
MASER 5 1992 4 9 10:40:00 Terrier BB 5C
309.2
461
Mikro-g-forskning SSC      
MAXUS 1B 1992 11 8 10:25:00 Castor-4B 717 km
680
Mikro-g-forskning SSC/EADS       
DECIMALS A NLC-93 1993 8 2 00:23:00 Nike Orion
98.1
178.2
Atmosfärfysik SSC
2251.5, 2246.5 

 240.8?

 
DECIMALS B NLC-93 1993 8 2 01:02:00 Nike Orion
104.6
184.8
Atmosfärfysik SSC
2251.5 

 240.8?

 
MASER 6 1993 11 4 07:07:00 Skylark 7 243 km 373 kg Mikro-g-forskning SSC      
Hygrosond-1 1994 12 5 00:48:00 Improved Orion
77.1
122
Atmosfärfysik SSC
2251.5
240.8
-
MAXUS 2 1995 11 28 09:42:00 Castor-4B
705.1
797.1
Mikro-g-forskning SSC/EADS
 2292.5, 2297.5
   
REXUS 1 1995 12 4 10:23:00 Improved Orion
89.4
103
Studentraket SSC
2251.5, 2275.5
 240.8
-
MASER 7 1996 5 3 04:16:00 Skylark 7
252
354.9
Mikro-g-forskning SSC      
GYROTEST 1997 6 4 09:00:00 Improved Orion
92.7
105
Teknikprov. SSC
2251.5
240.8
-
MERMAID 1998 1 26 12:26:00 Nike Orion
132
180
Mikro-g-forskning SSC
 2315.5, 2228.5
-
449.95 
NLTE-1 Atomic-2A 1998 3 3 22:33:00 Nike Orion
133.6
218 kg Atmosfärfysik SSC
2251.5, 2246.5
   
NLTE-2 Atomic-2B 1998 3 6 21:26:00 Nike Orion
133.8
218 kg Atmosfärfysik SSC
2251.5, 2246.5
   
MAXUS 3 1998 11 24 09:53:00 Castor-4B
713.4
798
Mikro-g-forskning SSC/EADS      
MASER 8 1999 5 14 11:33:00 Skylark 7
260
334.5
Mikro-g-forskning SSC      
MAXUS 4 2001 4 29 11:28:00 Castor-4B 703.6 km 800 kg Mikro-g-forskning SSC/EADS      
Hygrosond-2 2001 12 16 05:12:00 Improved Orion
90.5
95.3
Atmosfärfysik SSC
2251.5
240.8
MASER 9 2002 3 16 09:37:00 Skylark 7
260.3
347.3
Mikro-g-forskning SSC      
MAXUS-5 2003 4 1 06:00:00 Castor 4B
702.7
795
Mikro-g-forskning SSC/EADS
 2292.5, 2297.5 + TV
 
449.95
MAXUS-6 2005 11 22 08:35:00 Castor 4B
705
793
Mikro-g-forskning SSC/EADS
 2292.5, 2297.5 + TV
 
449.95
MAGIC 2005 1 10 04:27:00 Improved Orion
95.1
86.9
Atmosfärfysik SSC
2251.5
240.8
-
MASER-10 2005 5 2 05:00:00 Skylark 7
252
350
Mikro-g-forskning SSC      
MAXUS-7 2006 5 2 06:16:00 Castor 4B

702.6

785

Mikro-g-forskning SSC/EADS      
MASER-11 2008 5 15 04:00:00 VSB-30
252
383
Mikro-g-forskning SSC

2315.5, 2331.5, 2361.5

244.05

449.95
MAXUS-8 2010 3 26 13:42:00 Castor 4B

700,5

786

Mikro-g-forskning SSC/EADS

2292.5, 2297.5 + TV

 

449.95

PHOCUS 2011 7 21 07:00:55 Nike-Impr. Orion

 107

270

Atmosfärfysik SSC

  2361.5

240.8

    

S-17: Mor-dotterexperiment.
S-19B: Prov med styrsystemet S19 på en tvåstegsraket.
S-21: Injektion av konstgjort moln.
ER-1: Fjärranalyskameror. Steg 2 tände inte. Exploderade vid nedslaget. Skulle ha nått 232 km. Nyttolast byggdes av British Aircraft Corp.
S-16 2: Mätning av mesosfäriska syre- och kväveföreningar och studiet av solbelyst norrsken. Misslyckad uppskjutning.Raketen bröts av p.g.a. aeroelastisk instabilitet vid brinnslut för Nikeraketen.
S-27 TWILIGHT: Fotokemin i övre atmosfären.
S-32, S-26: Nattlysande molnforskning.
S-41 Aureld-VIP: Koordinerad med en passage av Vikingsatelliten.
Hygrosond: Vattenångeprofiel i mesosfären.
GYROTEST: Tekniskt prov med avspunnet fiberoptiskt gyro.
MERMAID: Prov med ny servicemodul. Skolexperiment. Kontakten förlorades på vägen upp. Nyttolasten hittades aldrig.
REXUS-1: Fallskärmsprov. Studentraket


Tillbaka till svenska rymdprojekt