S33 PIRAT - det första svenska rymdbaserade teleskopet


IR-teleskopet från Cornell-universitetet som
användes i Piratprojektet

Projektets bakgrund

PIRAT (Pointing IR Astronomical Telescope)  sändes upp den 30 september 1981. Det kan sägas var det första svenska rymdbaserade teleskopet och början på en långsiktig satsning på infraröd astronomi som Rymdstyrelsens f.d. generaldirektör Kerstin Fredga inspirerade till och som ledde vidare via astronomiballongen PIROG till det svenska rymdobservatoriet Odin. Så här beskriver hon hur det gick till:

”Jag började som sekreterare i forskningskommittén 1973 efter Ernst-Åke Brunberg… Vårt forskningsprogram dominerades ju av rymdplasmafysiken och jag uppmuntrade då Lennart [Nordh] och Göran [Olofsson] vid Stockholms Observatorium att komma in med en ansökan inom IR för att få igång något inom astronomin.” 

Projektets ändamål 

En raket av typen Nike-Black Brant VC användes för att sända upp ett infraröd-teleskop och materialforskningsexperiment till 269,5 km (planerad höjd var 285 km). Ett lägesstyrsystem av typen STRAP III programmerades för att svepa långsamt med teleskopet över intressanta områden på himlen under den drygt sex minuter långa färden utanför atmosfären. Materialforskningsexperimenten aktiverades när tyngdlöshet uppnåtts. Ett av materialexperimenten ombord på Pirat var ett försök att undersöka porbildning i metallsmältor. Detta försök upprepades 4,5 månader senare ombord på ett Starfighterplan som NASA förfogade över. 

Tidplan och leverantörer

Projektet startade formellt den 24 november 1978 och under 1979 genomfördes konstruktionsarbetet. Provning pågick under 1980 och fullbordades den 3 december 1980.  Planen var att sända upp raketen från Esrange med början den 21 januari 1981. Raketens subsystem var klara i tid, men problem med IR-teleskopet fördröjde uppskjutningen till hösten 1981.

Nyttolasten konstruerades, tillverkades och sattes samman av Saab-Scania i Linköping inom ramen för ett kontrakt från Rymdbolaget som i sin tur tillhandahöll telemetrisystemet (egen konstruktion), gyrot, avståndsmätningssystemet och radartranspondrarna. Följande underleverantörer användes i projektet:


MURMEC i laboratoriet i Rymdbolagets lokaler på Tritonvägen 27, Solna


MURMEC:s struktur. Ugnar placerades i miiten och elektronikkort i facken runt periferin.


Ytterligare en bild av MURMEC.

Organisation

Under utvecklingen hos Saab-Scania

Funktion/område Ansvarig
Projektledare Manne Johnsson
Elektronik Bengt Bruseby, Torbjörn Forsell, Manne Johnson
Mekanik Uno Fröberg, Bo Samuelsson, Jan Johansson
Hållfasthetsanalys Bengt Mörtberg
Systemanalys Lars Ljunge, Lars Hall.

Under uppskjutningskampanjen på Esrange

Funktion Område Namn Organisation
Kampanjledare   Kaj Lundahl Rymdbolaget
Projektledning S33 Pirat Bengt Holmqvist Rymdbolaget
  Astronominyttolast Kaj Lundahl Rymdbolaget
  Materialforskningsnyttolast Rolf Jönsson Rymdbolaget
Teknikstöd Nyttolastingenjör Manne Johnson Saab-Scania
  Attitydkontroll och bärgningssystem Bernie Schuler NASA Goddard Space Flight Center
Vetenskaplig Ledare   Lennart Nordh Stockholms Observatorium
Esrange-koordinering   Jan Englund Rymdbolaget

Forskare

 

Experiment Forskare Detaljer
IR-teleskop
 • Dr Lennart Nordh, Stockholms Observatorium
 • Dr J Houck, Cornell University, Ithaca, N.Y.   

Teleskopet var utrustat med

 • ett dewar-kärl för flytande helium,
 • ett lock som skyddade optisken under uppfärden,
 • ett fokalplansinstrument,
 • en tryckreglerad kryostat,
 • en indexkamera (som tog stjärnbilder för att visa i vilken
  riktning teleskopet pekade.

Teleskopet lånades ut av Cornell-universitetet och det
modifierades av Stockholms Observatorium och Saab-Scania.

Materialforskning Dr Tore Persson, Chalmers 

Diffusion i flytande metall.

  Prof Hasse Fredriksson, KTH
 • Porbildning i metallegeringar.
 • Riktad stelning

Tekniska detaljer om raketekipaget och uppskjutningen

Pirat sändes upp från den s.k. MRL-startrampen på Esrange - en startramp med kort räls som reses upp ur en låg byggnad (på engelska "coffin launcher") strax före uppskjutningen.  Att man valde denna ramp berodde troligen på att raketen hade fyra fenor. Hade den haft tre fenor så kunde den sänts upp från det s.k. Skylarktornet som har en trettio meter lång räls för raketer med tre fenor. En så lång räls ger en noggrann inriktning av raketen. Men eftersom man var tvungen att använda MRL-rampen så tvingades man använda styrsystemet S-19 för att uppnå tillräckligt låg nedsslagspridning trots den måttliga topphöjden. MRL-rampen gjorde det troligen också lätt att fylla på flytande helium (för att kyla teleskopet) under nedräkningen. 

Viktigaste data för sondraketen S33

Raket 

Nike-Black Brant VC

 • Startvikt 2190.5 kg varav
 • Nyttolast 333.5 kg
 • Black Brant VC 1265.0 kg
 • Nike 592.0 kg
Startramp  MRL-startrampen
Uppskjutning

30 september 1981 kl 23:20:00 UT

 • Topphöjd 269.5 km
 • Nedslag 63 km från startrampen i riktning 357 grader.
 • Temperatur vid startplatsen 2°C,
 • Markvind 2,1 m/s från 275° 
 • Startrampens inriktning: Az= 12°, El= 86,8°.
Nyttolastmassa 333,5 kg  (under mätfasen 284,8 kg)
Nyttolastlängd 4595 mm
Nyttolastdiameter 438 mm
Telemetri  230,33 MHz 256,2 MHz, 3 W, “Quadraloop”-antenn PCM 127 kbit/s.
Telekommando 449,95 MHz med 31,83 kHz avståndsmätningston.
Motoravstängning 448,0 MHz, IRIG tonkodning
Radartransponder 5612 MHz upp, 5662 MHz ned.
Radiofyrar 218.5 MHz 219.5 MHz 220 MHz


S33 Pirat reses upp med MRL-rampen. Skylarktornet till höger.

Figuren nedan visar hur nyttolasten såg ut under mätfasen.

Startförberedelser på Esrange


Insidan av läges(attityd)-styrsystemet STRAP III.


Klargöring på Esrange. Bakom nosen står KTH-forskaren Hamid Shahani. Framför
nosen i blå kortärmad T-shirt står Erik Söderdahl (Rymdbolaget).

Händelser under rymdfärden

Piratskottet gav ungefär 5 minuters observationstid för teleskopet. Sedan andra stegets raketmotor slocknat aktiverades det system för att reducera rotationshastigheten till noll som består av vikter i vajrar lindade runt den s.k. tändarmodulen (igniter housing) som lösgörs och transporterar bort rörelsemängdsmoment, Därefter avskiljdes raketmotorn och attitydstyrningen aktiverades. Medan styrsystemet riktade in nyttolasten mot målet kastades nosspets och locket på teleskopet. Det detaljerade händelsförloppet under färden framgår av tabellen nedan

Händelser under rymdfärden

Nominell tid (s) Verklig tid (s) Nominell höjd (km) Händelse
0 0 0

Niketändning
Raketen lyfter
Navelsträngen rycks ur
Tiddonet startar
Styrsystemet S-19 startar

3,35   0,6 Första steget slocknar, spinn 2,3 rps.
8,5   1,9 Andra steget tänder, spinn 0,6 rps
13 12,8 3,2 S-19-styrningen avslutas
40,9 40,0 36 Andra steget slocknar, spinn 4,9 rps
56 56 68 S-19 stängs av
Armera "ACS start"
58 57,4 72 Raketens rotation hävs med "yo-yo"-systemet
61 60,4 78 Andra steget avskiljs. Attiydstyrningen aktiveras.
83 83 118 Kameraluckan öppnas
85 85 122 Kameran aktiveras
103 107,1 150 Teleskopluckan kastas av
115 116,7 168 Nosspetsen kastas av
129   187 Teleskopet börjar söka av himlen
Tyngdlöshetsfasen börjar
272   280 Topphöjd
439   154 Kalibrering efter mätning startar
459   122 Kalibreringen klar
476   100 Kameraluckan börjar stängas
Attitydstyrningen stängs av,
- 574,5 6 Fallskärmen fälls ut.
940,0 - Radiokontakt förloras
-   0 Nedslag

Målet på himlen låg nära zenit och teleskopet måste vridas nästan 180°. Därefter inleddes de två avsökningarna av målet enligt figuren nedan. Styrsystemet kunde peka nyttolasten med en noggrannhet på 3°.

Eftersom nyttolasten var stabiliserad fanns ju risken att en "grop" i antenndiagrammet skulle peka mot markstationen under lång tid och därmed kanske skapa avbrott i telemetriförbindelsen. Två par antenner och två telemetrisändare användes för att undvika detta problem.                                                                                                        

Pirat var en styrd raket och sådana raketer måste vara utrustade med ett system som kan "stänga av" raketmotorn, d.v.s göra ett hål i hylsan så att brännkammartrycket faller och dragkraften försvinner. För att kunna bedöma om det är nödvändigt at avbryta färden måste en styrd raket vara utrustad med två oberoende banföljningssystem. I detta fall var raketen utrustad med en radartransponder som medgav följning med Esranges vanliga radar samt ett s.k. "slant-range/interferometer"-system (SLIR). SLIR-systemet var Rymdbolagets egen skapelse och hade sina rötter i de banföljningssystem som utvecklats av Rymdtekniska Gruppen i Solna (en föregångare till Rymdbolaget) i Kronogård och vidareutvecklats för användning på Esrange.

Alla delsystem på Pirat fungerade bra under rymdfärden, inklusive fallskärmssystemet. Men oturligt nog landade Pirat i ett mycket stenigt område och nyttolasten blev skadad i båda ändar (se bilder nedan).


Teleskopets öppning uppvisade skador


Bucklig fallskärmsbehållare. Fr.v.Manne Johnson (Saab), okänd, Torbjörn Forsell (Saab)

Källor

 1. "Flight requirements plan for the S33 PIRAT and S35 OXYGEN sounding rocket campaign at Esrange January-February 1981", Rymdbolagsdokument S33/5, Kaj Lundahl, 29 september 1980.
 2. "Final report, Payload S33 PIRAT", Saab-Scania dokument nr RRK.S33-81:64, 17 november 1981.
 3. "S33 PIRAT. Mission analysis and performance", Saab-Scania dokument nr RRR-S33:4, 17 oktober 1979.
 4. The rocket experiment PIRAT (Pointed Infrared Astronomical Telescope).Nordh, L.; Olofsson, G.,Rep. Obs. Lund, No. 18, p. 38-40


Tillbaka till svenska rymdprojekt