Astrid-2 foto- och videoalbum

Den svenska mikrosatelliten Astrid-2 sändes upp från den ryska raketbasen Plesetsk den 10 december 1998. Bilderna från uppskjutningen och driftsättningen av satelliten har samlats här i ett sorts Web-baserat fotoalbum.

De flesta bilderna har tagits av Rymdbolagets personal som deltog i uppskjutningen av Astrid-2 - Staffan Persson (projektledare), Mikael Björklund (projektingenjör), and Jimmy Thorstensson (projektingenjör). Andra bilder togs av Göran Olsson and Sverker Christenson från rymdplasmagrupen vid Alfvénlaboratoriet inom Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. (English version )


Uppsändningen från raketbasen Plesetsk

Övrigt

Videoklipp från uppskjutningen


Tillbaka till svenska rymdprojekt