Fler bilder från den elfte internationella
astronautiska kongressen i Stockholm, augusti 1960

Foto: Kjell Palén


Wernher von Braun och okänd


Sir Harrie Massey, Herman Oberth och Olle Ljungström (Svenska Interplanetariska Sällskapet)


Mrs Esther Goddard (änka efter raketpionjären Robert Goddard ) och Wernher von Braun.


Åke Hjerstrand (Svenska Interplanetariska Sällskapet grundare ) och Theodore von Kármán (JPL:s grundare)


Stående med mikrofon är Theodore von Kármán och sittande på hans vänstra sida är Frank Malina (förste chefen för JPL). Resten känner jag inte igen.

 
Tillbaka till IAF 60