Porcupine/Aries-projektet

Sven Grahn


Det tysk/amerikanska Porcupineprojektet innefattade fyra stycken styrda raketer av typen Aries som skulle ändes upp till en planerad topphöjd av ungefär 490 km (högsta uppnådd höjd blev 464 km). Porcupine var ett mycket ambitiöst rymdplasmafysikprojekt initierat av professor Gerhard Haerendel vid Max-Planck-institutet i Garching utanför München och raketerna förde med sig utkastbara dottersonder och utsläpp av material som skapade ”konstgjort norrsken”. Raketen var ett modifierat andra steg till interkontinentalroboten Minuteman 1. Aries utvecklades av det amerikanska företaget Space Vector Corporation.

Den 18 augusti 1975 provsköts en Aries-raket från White Sands Missile Range i New Mexico. Dess nyttolast var en prototyp av den som planerades för projektet Porcupine.

Planen för den första Porcupine-kampanjen från Esrange var att skjuta upp två raketer under perioden 17 mars-3 april 1976. Den s.k. konjugatpunkten för den geostationära satelliten ATS-6 låg strax norr om flygbanan. Konjugatpunkten är den punkt på jordytan där den magnetiska fältlinjen från en punkt i rymden (i detta fall positionen för ATS-6) skär jordytan (eller en bestämd höjd över marken). Därför var den urpsrungliga planen att skjuta raketen över norskt territorium med nedslag i Norra Ishavet. Alla säkerhetsutredningar visade att risken för att skada någon i Norge var lägre med en sådan flygbanan än med nedslag på Esranges skjutfält, men norska myndigheter ville ändå inte gå med på överflygningen.Planerad topphöjd var 490 km.


Porcupinenyttolaster görs klara på Esrange den 8 mars 1976.


Raketmotorn till Ariesraketen lyfts på plats i servicetornet. 8 mars 1976.


En Ariesraket inuti servicetornet på Esrange. 17 mars 1976.


Jag hittade resterna av en Porcupinenyttolast på Esranges "raketskrot".
Hösten 2010.

Fackpressen skrev om Porcupine

Här finns en beskrivning av den första raketkampanjen.

Den första uppskjutningen i Porcupineserien misslyckades när raketmotorn exploderade strax före brinnslut. Ett moln av vrakgods steg till 362 km och vissa för haveriutrednngen viktiga vrakdelar hamande i Norge.  NASA kude så småningom ta reda på vad som hänt. Raketmotorns främre del hade blivit för varm av de heta gaserna inuti. Man löste problemet gemom att montera en stor värmesänka av aluminium på motorns övre vägg. De tre återstående skotten gick utmärkt. 

Uppskjutningar av Porcupineraketer

Raket Datum Starttid Topphöjd (km)
Purcupine-1 30 mars 1976 20:27:00 UT  

362,0

Purcupine-2 20 mars 1977 19:22:00 UT

458,1

Purcupine-3 19 mars 1979 22:57:00 UT

464,0

Purcupine-4 31 mars 1979 22:29:00 UT

452,0

Startplatsen för Aries byggdes seare om för Maxusraketen. Servicetorrnet blev högre för att få rum med den längre Maxusraketen och "mjölkpallen" som raketen stod på byttes ut. Porcupineraketerna var de första styrda raketer som sändes upp från Esrange och banade vägen för styrsystemet S19 och Maxusraketen.


Förberedelser


Aries startklar på Esrange.


Tillbaka till svenska rymdprojekt